Kvalitetsgaranti

Kvalitetsåtagande

 

a. Endast nya och originaldelar;
b. Garanti på 12 månader
c. Ingen förfalskning: om någon del visar sig vara förfalskad accepterar vi återlämning eller utbyte utan villkor.