Allmänna Villkor

Chipsmall driver webbplatsen www.chipsmall-se.com för att ge online-åtkomst till information om produkter som finns tillgängliga på Chipsmall (\"produkten\") och för att underlätta inköp av produkter (\"tjänsten\"). Dessa användarvillkor, tillsammans med beställningsvillkoren, kallas detta \"avtal\". Genom att använda Chipsmall godkänner du var och en av följande villkor som anges här (\"Användningsvillkor\"). Genom att beställa produkter godkänner du användarvillkoren samt beställningsvillkoren som anges nedan. Chipsmall förbehåller sig rätten att ändra detta avtal när som helst utan att meddela dig i förväg. Din användning av sajten efter en sådan ändring utgör ditt samtycke till att följa och vara bunden av avtalet som modifierat. Det sista datumet som detta avtal reviderades anges nedan.

1. Immateriella rättigheter.
Tjänsten, webbplatsen och all information och / eller allt innehåll som du ser, hör eller på annat sätt upplever på webbplatsen (\"innehållet\") skyddas av Kina och internationell upphovsrätt, varumärke och andra lagar och tillhör Chipsmall eller dess förälder. , partners, dotterbolag, bidragsgivare eller tredje part. Chipsmall ger dig en personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda webbplatsen, tjänsten och innehållet för att skriva ut, ladda ner och lagra delar av det innehåll du väljer, förutsatt att du: (1) endast använder dessa kopior av Innehållet för dina egna interna affärsändamål eller för din personliga, icke-kommersiella användning; (2) inte kopiera eller posta innehållet på någon nätverksdator eller överföra, distribuera eller sända innehållet i något media; (3) inte ändra eller ändra Innehållet på något sätt, eller ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt eller varumärke. Ingen rättighet, titel eller intresse för nedladdat innehåll eller material överförs till dig till följd av denna licens. Chipsmall förbehåller sig fullständig äganderätt och immateriella rättigheter till allt innehåll du laddar ner från webbplatsen, med förbehåll för denna begränsade licens för dig att göra personligt bruk av innehållet som anges här. Du får inte använda några av de märken eller logotyper som finns på hela webbplatsen utan att uttrycka skriftligt medgivande från varumärkesägaren, förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Du får inte spegla, skrapa eller rama in hemsidan eller andra sidor på denna webbplats på någon annan webbplats eller webbsida. Du får inte ansluta \"djupa länkar\" till webbplatsen, dvs. skapa länkar till den här webbplatsen som kringgår hemsidan eller andra delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd.

2. Ansvarsfriskrivning.
Chipsmall ger inga uttryckliga, underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på någon produkt eller med avseende på webbplatsen, tjänsten eller innehållet. Chipsmall avsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckligen, underförstått, lagstadgat eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och ingen överträdelse med avseende på produkterna, webbplatsen, tjänsten och innehållet. Chipsmall garanterar inte vilka funktioner som utförs av webbplatsen eller tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, eller att fel på webbplatsen eller tjänsten kommer att korrigeras. Chipsmall garanterar inte innehållets noggrannhet eller fullständighet, eller att några fel i innehållet kommer att korrigeras. Webbplatsen, tjänsten och innehållet tillhandahålls på \"som det är\" och \"som tillgängligt\". På Chipsmall granskas och analyseras besökares IP-adresser med jämna mellanrum för att övervaka och effektivt förbättra vår webbplats, och de kommer inte att delas utanför Chipsmall. Under ett webbplatsbesök kan vi be dig om kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer, faxnummer och adresser för frakt / fakturering). Denna information samlas in på frivillig basis - och endast med ditt godkännande.

3. Ansvarsbegränsning.
Under inga omständigheter ska Chipsmall vara ansvarigt gentemot köparen eller någon tredje part för indirekta, tillfälliga, speciella, följderika, bestraffande eller exemplariska skador (inklusive utan begränsning förlorade vinster, förlorade besparingar eller förlust av affärsmöjligheter) som uppstår på grund av eller relaterar till till; (I) Varje produkt eller tjänst som tillhandahålls eller tillhandahålls av Chipsmall, eller användningen av oförmåga att använda densamma; (II) Användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen, tjänsten eller innehållet; (III) Alla transaktioner som genomförs genom eller underlättas av webbplatsen; (IV) Varje anspråk som kan hänföras till fel, utelämnanden eller andra felaktigheter på webbplatsen, tjänsten och / eller innehållet; (V) Obehörig åtkomst till eller alliterering av dina överföringar eller data; (VI) Uttalanden eller beteenden från tredje part på webbplatsen eller tjänsten; (VII) Alla andra frågor som rör produkterna, webbplatsen, tjänsten eller innehållet, även om Chipsmall har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Chipsmalls enda skyldighet och ansvar för produktfel ska vara, efter Chipsmalls eget val, att ersätta en sådan defekt produkt eller återbetala kunden det belopp som betalats av kunden, och Chipsmalls ansvar ska därför under inga omständigheter överstiga köparens inköpspris. Ovanstående åtgärd är föremål för köparens skriftliga underrättelse om defekt och retur av den defekta produkten inom sextio (30) dagar efter köpet. Ovanstående åtgärd gäller inte produkter som har utsatts för missbruk (inklusive utan begränsning statisk urladdning), försummelse, olycka eller modifiering, eller produkter som har lödts eller förändrats under monteringen, eller på annat sätt inte kan testas. Om du är missnöjd med webbplatsen, tjänsten, innehållet eller med användarvillkoren är din enda och exklusiva lösning att sluta använda webbplatsen. Du erkänner, genom din användning av webbplatsen, att din användning av webbplatsen är på egen risk.

Beställningsvillkor

Alla beställningar som görs via webbplatsen eller via utskriftskatalogen omfattas av villkoren i detta avtal, inklusive följande beställningsvillkor. Ingen ändring, ändring, radering eller modifiering av något av detta avtal är tillåtet utan skriftligt tillstånd från en auktoriserad Chipsmall-representant. Alla påstådda ändringar som skickats in av en köpare i ytterligare dokumentation avvisas härmed uttryckligen. Beställningar placerade på formulär som avviker från dessa villkor kan accepteras, men endast på grundval av att villkoren i detta avtal gäller.

1. Beställ validering och godkännande.
När du gör en beställning kan vi verifiera din betalningsmetod, leveransadress och / eller skattebefriade identifikationsnummer, om någon, innan vi behandlar din beställning. Din beställning via webbplatsen är ett erbjudande att köpa våra produkter. Chipsmall kan acceptera din beställning genom att bearbeta din betalning och skicka produkten, eller kan av någon anledning avvisa att acceptera din beställning eller någon del av din beställning. Ingen beställning ska anses vara accepterad av Chipsmall förrän produkten har skickats. Om vi ​​nekar att acceptera din beställning kommer vi att försöka meddela dig med e-postadressen eller annan kontaktinformation som du har angett med din beställning.

2. Elektronisk kommunikation.
När du gör en beställning via sajten måste du ange en giltig e-postadress som vi kan använda för att kommunicera med dig angående status för din beställning, ge dig råd om leverans av återbeställda produkter och förse dig med andra meddelanden , avslöjanden eller annan kommunikation som rör din beställning.

3. Prissättning.
Chipsmall-webbplatsoffert och relaterade tjänster beräknas endast i amerikanska dollar och avräkning av valutan, om den amerikanska valutan inte är inom ramen för användningen av nationella eller regionala kunder, vänligen växla växelkursen för motsvarande omvandling enligt deras egna länder eller regioner. Alla priser är i amerikanska dollar.

4. Produktinformation.
Chipsmall webbplats typ av produkt, produktbeskrivning och parametrar, relevanta bilder, video och annan information tillhandahålls av Internet och relevanta leverantörer, Chipsmall webbplats ansvarar inte för informationens noggrannhet, integritet, laglighet eller äkthet. Dessutom tar Chipsmall-webbplatsen eller all användning av informationsföretag och deras risker på denna webbplats inget ansvar.

5. Betalning.
Chipsmall erbjuder flera bekväma betalningsmetoder per amerikanska dollar, inklusive PAYPAL, kreditkort, Master Card, VISA, American Express, Western Union, banköverföring. Betalning måste göras i den valuta i vilken beställningen gjordes. Om du har andra betalningsvillkor, vänligen kontakta Chipsmalls kundtjänst på [email protected].

6. Fraktkostnader.
Frakt- eller fraktavgifter, försäkrings- och destinationstullar betalas av kunderna.

7. Bankavgift.
För banköverföring debiterar vi USD 35,00 bankavgift, för PAYPAL och kreditkort debiterar vi 5% serviceavgift av det totala beloppet, för Western Union finns ingen bankavgift.

8. Hanteringsavgift.
Det finns ingen minsta beställnings- eller hanteringsavgift.

9. Frakt- och returpolicy.
Om du får varor som har skadats under transport är det viktigt att hålla fraktkartongen, förpackningsmaterialet och delarna intakta. Vänligen kontakta Chipsmall kundtjänst omedelbart för att inleda ett anspråk. Alla returer ska göras inom 30 dagar från fakturadatumet och åtföljas av det ursprungliga fakturanumret, garantibeviset, delens bild och en kort förklaring eller testrapporten om orsaken till returen. Returer accepteras inte efter 30 dagar. Returnerade varor måste vara i originalförpackning och i säljbart skick. Delar som returneras på grund av kundfel vid offert eller försäljning accepteras inte.

10. Tullproblem.
Chipsmall-offert är FOB-pris, vi ansvarar inte för tullklarering i destinationsländerna. Om kundens delar kvarhölls eller beslagtagits av kundens lokala tull kan Chipsmall tillhandahålla vissa dokument för kunder, men Chipsmall är inte ansvarig för tullklarering, Chipsmall betalar inte tull avgift, det är allt kundens skyldighet att rensa delarna från kundens lokala tull. Chippsmall skickar inte igen om delar kvarhölls eller beslagtogs i kundens lokala tull, det finns ingen återbetalning av betalningen.

11. Plikter och ansvar.
Chipsmall är en professionell B2B- och B2C-handelsplattform, och vi kan bara inspektera varornas yttre skick, men inte inre funktion. Returer inom 30 dagar accepteras, men kunderna har inga rättigheter att åtala Chipsmall för icke-funktionella varor, de har heller inga rättigheter att begära extra kompensation. Chipsmall är en serviceplattform, vi är inte tillverkare, vi levererar bara tjänsten och hjälper kunden att köpa de produkter de behöver. Chipsmall förbehåller sig rätten till slutförklaringar.
GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Cyprus

Feedback

Vi uppskattar ditt engagemang i Chipsmall:s produkter och tjänster. Din åsikt är viktig för oss! Vänligen ägna en stund åt att fylla i formuläret nedan. Din värdefulla feedback säkerställer att vi konsekvent levererar den exceptionella service du förtjänar. Tack för att du är en del av vår resa mot excellens.